Ing. Vlasta Kottová - daňový poradce č. 3138

Aktuální informace

.


.

Zajímavé odkazy

Kontakt

O firmě

Již od roku 1992 nabízím svým klientům vedení účetnictví a daňové evidence (dříve podvojné a jednoduché účetnictví), včetně kompletní mzdové agendy.

Od roku 1999 jsem zapsána v Komoře daňových poradců ČR pod evidenčním číslem 003138 a nabízím zpracováním veškerých daňových přiznání, zejména DPH, daně z příjmů právnických a fyzických osob, včetně souvisejících příloh a přehledů pro pojišťovny.

Zároveň mohu na základě klientem dané plné moci poskytovat odklad daní s termínem daňového přiznání do 30.6. následujícího roku a nabízím také právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Mými klienty jsou podnikatelé - fyzické a právnické osoby, zaměstnanci s příležitostným podnikáním, neziskové organizace (o.p.s, příspěvkové organizace).

Moje služby jsou pojištěny u Kooperativy Pojišťovny, a.s. na odpovědnost za případné chyby při zpracování účetnictví a daňového poradenství.

© 2010 - Martin Kott